Zapomniałeś hasło? | Rejestracja

Interesuje mnie:

Aktualności

Z powrotemWróć na listę

10.06.2015: Sprawozdanie z działalności SAJu Ołomuniec w roku akademickim 2014/2015

SAJ Ołomuniec liczy w dniu dzisiejszym 92 członków. Od maja 2012 roku
do czerwca roku 2015 jego prezesem był Bogdan Kołatek, wiceprezesem Adam Klus. Funkcję skarbnika w naszym SAJ-u pełni prezes. W przeciągu następnego roku planujemy zmianę kierownictwa naszego SAJu.
Trzeba podkreślić, że dochodami SAJ-u Ołomuniec są składki jego członków na Bażantówkach, Odwetówkach i Mikołajówkach i zysk z baru ze SAJfestu oraz z baru i tomboli na każdorocznym Balu akademickim organizowanym przez Centralę SAJ-u. Żadnymi innymi dochodami SAJ Ołomuniec nie dysponuje.

1. spotkanie SAJ-u Ołomuniec w roku akademickim 2014/2015 było 24.9.2014 w winotece Kaštánek. Uczestniczyło w nim 22 członków. Na spotkaniu tym był omówiony plan imprez naszego SAJ-u do końca roku kalendarzowego oraz jakość wina z morawskich winnic.

2. spotkanie naszego SAJ-u odbyło się 1.10.2014 we „Svatováclavském pivovaru“. 4 SAJowiczów główkowało się nad programem dla bażantów i smakowało wyśmienitego piwa.

3. spotkaniem w roku akademickim 2014/2015 była 15.10.2014 tradycyjna Bażantówka w S-barze, w której uczestniczyło aż 29 przedstawicieli młodzieży zaolziańskiej. SAJ Ołomuniec przyjął do swego grona dzisięcioro nowych członków – Bażantów, którzy ale wcześniej musieli wykazać się swoimi fizycznymi, psychicznymi i innymi umiejętnościami by mogli poszerzyć szeregi SAJ-u. Impreza ta była bardzo udana.

4. spotkanie odbyło się 4.11.2014. 14 członków SAJ-u Ołomuniec spędziło razem wieczór zmagając się w Laserarenie, a po wysiłku fizycznym uzupełniło płyny w „Svatováclavském pivovaru“. SAJ pokrył 50% kosztów gry.

5. 26.11.2014 odbyła się już tradycyjna akcja pt. Langoszparty. 20 członków SAJu objadało się niechrześcijańską ilością placków i raczyło gardło wyśmienitym grzańcem własnej produkcji. Akcję można zaliczyć do bardzo udanych.

6. a zarazem ostatnim spotkaniem w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 była już tradycyjna Mikołajówka, która odbyła się 10.12.2014 w restauracji D2. W imprezie uczestniczyło dwunastu SAJowiczów wyglądających już zbliżających dię Świąt Bożego narodzenia i cieszących się z prezesowo-Mikołajowskiego podarunku – Jack’a z miodem.

Jak na końcu każdego roku SAJ Ołomuniec zorganizował stoisko (bar) na Balu akademickim, w tym roku po raz pierwszy sam, bez pomocy członków SAJu Kraków. W organizacji tego przedsięwzięcia brało udział aktywnie 13 członków SAJ-u Ołomuniec, którym prezes bardzo serdecznie za wydany wysiłek podziękował na 7. spotkaniu (porachunkowym) dnia 18.2.2015 w Blues Rock Cafe. SAJ Ołomuniec uważa imprezę za udaną. Tu należą się również podziękowania Centrali za umożliwienie zarobku na balu w formie możliwości wystawienia baru.

Pierwsze spotkanie w letnim semestrze a zarazem 8. w roku akademickim 2014/2015 odbyło się 4.3.2015. Osiemnaście członków SAJu Ołomuniec dzieliło się wrażeniami po sesji zimowej i próbowało smaku różnych rodzajów piwa, tym razem w „Měšťanské restauraci“.

9. spotkaniem SAJ-u w roku akademickim 2014/2015 była 18.3.2015 Odwetówka zorganizowana przez naszych Bażantów. Uczestniczyło w niej 19 członków SAJ-u Ołomuniec. Wszyscy bardzo się bawili przy różnego rodzaju grach przygotowanych przez naszych Bażantów. Na dodatek bażanci przygotowali naleśniki z marmoladą i Nutellą, sajowicze opuszczali więc imprezę pełni wrażeń gastronomicznych i towarzyskich. Impreza była bardzo udana.

1.4.2015 nasz SAJ udał się na bowling. 13 mniej lub więcej zręcznych członków SAJ-u świetnie się bawiło. SAJ Ołomuniec pokrył 50% kosztów wynajęcia bowlingu.

15.4.2015 SAJ Ołomuniec przygotował dla swoich członków turniej w minigolfie, 11. spotkanie w tym roku. 5 sajowiczów bawiło się przy pięknej pogodzie na nowo wybudowanych torach do gry w parku blisko Korunní pevnůstky.

12. spotkanie w roku odbyło się 29.4.2015 w teatrze „Tramtárie“, gdzie obejrzeliśmy gorzką komedię pt. Ošklivec. Wszyscy przybyli byli zachwyceni widowiskiem. Po przedstawieniu nadszedł czas na bliższe zapoznanie się z grupą sympatyków SAJu z Mostów, którzy także przybyli do teatru. Prezes zdecydował się zaprosić ich na kolejne spotkania.

20 maja 10 członków spotkało się w „Měšťanské restauraci“, gdzie debatowano nad aktualną sytuacją geopolityczną, nadchodzącą sejsą i zbliżającymi się egzaminami.

Ostatnie 14. spotkanie SAJ-u Ołomuniec w roku akademickim 2014/2015 odbyło się 28.5.2015. 13 jego członków podsumowało zakończony rok akademicki ze strykiem na talerzu, delektując się nim wraz z delegacją sympatyków z Mostów.  Bogdan Kołatek przekazał drobne nagrody najaktywniejszym członkom SAJu Ołomuniec, podziękował wszystkim zebranym za współpracę na organizacji różnych przedsięwzięć i życzył przybyłym dużo szczęścia podczas sesji i nadchodzących wakacji.

Jak widać SAJ Ołomuniec spotyka się regularnie i proponuje swoim członkom różnego rodzaju aktywność kulturalną, sportową, umysłową oraz organizuje różne inne tradycyjne spotkania dla swoich SAJowiczów. Młodzież zaolziańska na spotkaniach bawi się a zarazem porusza tematy dotyczące Zaolzia i dyskutuje o nich. Zdaniem kierownictwa SAJ-u Ołomuniec SAJ ten działa bardzo aktywnie i sprawnie.

 

10.6.2015

 

 

                                                                                  Bogdan Kołatek

                                                           prezes SAJ-u Ołomuniec w latach 2012-2015

SAJ Ołomuniec, Bogdan Kołatek 10.06.2015 23:01

Komentarze:

Nick
Spam filterWpisz do pola numer sto dwadziescia trzy

Nie ma żadnych komentarzy