Zapomniałeś hasło? | Rejestracja

Interesuje mnie:

Aktualności

Z powrotemWróć na listę

26.10.2013: Polscy kandydaci w wyborach parlamentarnych

Polscy kandydaci w wyborach parlamentarnych

 

Zbliża się czas wyborów do Parlamentu Republiki Czeskiej a z nim pytanie „Kogo by tu wybrać?”. Z tego powodu postanowiliśmy przynieść informacje o polskich kandydatach. Może poniższe informacje ułatwią znalezienie odpowiedzi na powyższe pytanie.

Lista polskich kantydatów:

1. Stanislav FolwarcznyODS, kandydat na pozycji nr 7
2. Jana Kantorová – bez przynależności politycznej na liście kandydatów partii  TOP 09, kandydat na pozycji nr 11
3. Czeslaw WalekSZ (Praga), kandydat na pozycji nr 3
5. Ondřej Feber – SPOZ, kandydat na pozycji nr 4
4. Bohuslav ChwajolSPOZ, kandydat na pozycji nr 9

6. Klemens SlowioczekSPOZ, kandydat na pozycji nr 19
7. Pavel KawulokČSSD, kandydat na pozycji nr 16

 

SAJ zwrócił się do wszystkich wymienionych kandydatów z prośbą o odpowiedzi na kilka pytań o sobie i swoim programie politycznym. Oto autentyczne wypowiedzi.

 

Stanislav Folwarczny

 

Z powołania nauczyciel, z zamiłowania sportowiec i turysta. Pracowałem w Szkole Podstawowej w Karwinie Nowym Mieście, od roku 1992 byłem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie. Od roku 1996 w funkcji wiceburmistrza Czeskiego Cieszyna.

Przynależność polityczna: ODS – www.ods.cz

Aktualna pozycja: Wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna

 

W jaki sposób dotychczas udzielał się Pan na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Czechach?

Pełniłem funkcję prezesa Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC, wiceprezesa TNP, obecnie jestem członek zarządu. Opracowałem i realizuję projekty edukacyjne dla nauczycieli i uczniów (wyjazdy do Polski), byłem inicjatorem wydawnictw Towarzystwa: Spotkania nad Olzą I i II, Tu byliśmy, tu jesteśmy ... szkolnictwo polskie Na Zaolziu w ostatniej dekadzie XX wieku, Tu jesteśmy ... szkolnictwo polskie na Zaolziu w pierwszej dekadzie XXI wieku i inne. Obecnie także prezes Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków.

Którymi tematami dotyczącymi polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu chciałby się Pan zająć coby poseł czeskiej Izby Poselskiej?

Szkolnictwo mniejszościowe, realizacja praw mniejszości narodowych, wspieranie kultury mniejszości narodowej.

Którymi tematami chciałby się Pan zająć w czeskiej Izbie Poselskiej (oprócz tych dotyczących Zaolzia)?

Szkolnictwo, samorządy, polityka socjalna.

 

Jana Kantorova

 

Nazywam się Jana Kantorová . Urodziłam się i mieszkam w Trzyńcu - Oldrzychowicach i z Trzyńcem  jest związana moja praca zawodowa oraz działalność społeczna i polityczna. Mam męża Romana i trójkę dzieci – Ondrę(22), Dorotkę (19) i Anię (10).

Moją pasją jest taniec :-), lubię chodzić po beskidzkich gróniach ( i nie tylko), uwielbiam odkrywać piękne zakątki  tego świata, z chęcią jeżdżę też na nartach. 

 

Przynależność polityczna: Jestem bez przynależności politycznej na liście kandydatów partii  TOP 09 w wyborach do Izby Poselskiej – www.top09.cz

Aktualna pozycja: Adwokat

W jaki sposób dotychczas udzielała się Pani na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Czechach?

Jestem członkiem zarządu MK PZKO w Oldrzychowicach.  Prowadzę  Zespół  taneczny  Młode Oldrzychowice i  jestem narazie aktywnym tancerzem Zespolu  tanecznego  Oldrzychowice.  Obydwa  zespoły prezentują autentyczne zwyczaje i tańce górali beskidzkich.

W tej kadencji wyborczej  zostałam wybrana  za członka  Komisji ds. Mniejszości Narodowościowych  przy władzach miasta  Trzyńca. Przed dwoma laty udało się Komisji odgłosować wprowadzenie dwujęzycznych czesko – polskich napisów  na urzędach i oficjalnych budynkach na terenie miasta  oraz wprowadzenie dwujęzycznych tablic wjazdowych i wyjazdowych oznaczających nazwę miasta  oraz  ich części .  

Którymi tematami dotyczącymi polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu chciałaby się Pani zająć coby poseł czeskiej Izby Poselskiej?

Starałabym się zapewnić, żeby polska mniejszość narodowościowa miała możliwość w dalszych latach realizować bez wielkich ograniczeń finansowych  rozwój szkolnictwa i krzewienie dziedzictwa kulturalnego, które  stanowią postawę egzystencji każdego  narodu czy grupy narodowościowej . 

Którymi tematami chciałaby się Pani zająć w czeskiej Izbie Poselskiej (oprócz tych dotyczących Zaolzia) ?

Jest dużo tematów, które mnie interesują – system opieki zdrowotnej, problemy związane z alkoholismem i grami hazardowymi. Interesuje mnie również problematyka szkolnictwa – zwlaszcza średniego, które chyba najbardziej odczuwa zmiany, które przychodzą  z każdym nowym ministrem  i  nauczyciele jako i zarówno studenci  stają się przedmiotem różnych  eksperymentów koncepcyjnych.         

Jestem jednak prawnikiem i  na codzień  spotykam się z tekstami ustaw, które są nerzadko chaotyczne, niedoskonałe, niejednoznaczne  i dla ludzi często niezrozumiałe. Według mnie byłoby dobre zastanowić się, czy takie mnóstwo ustaw, które produkuje każdorocznie nasz Parlament, jest  w  100% potrzebne.    

 

Czesław Walek

 

Czesław Walek jest absolwentem polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wydzialu Prawa na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Pracowal w Urzedzie Rady Ministrów, gdzie koncentrował się na politikę praw człowieka, a konkretnie na polityki dotyczące Romów. W latach 2009 – 2011 był Wiceministrem ds. Praw Człowieka. W obecnej chwili kieruje organizacje pozarządową Otevřená společnost. W wolnych chwilach organizuje festiwal Prague Pride.

Przynależność polityczna: Partia Zielonych – www.zeleni.cz

Aktualna pozycja: dyrektor organizacji pozarządowej Otevřená společnost www.otevrenaspolecnost.cz

W jaki sposób dotychczas udzielał się Pan na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Czechach?

W tece Ministra ds. Praw Człowieka była też agenda mniejszości narodowych. Oprócz prawidłowych rokowań rządowej Rady ds. Mniejszości narodowych, w których brałem udział. Uczestniczyłem na wytwarzaniu materiałów rządowych dotyczących praw mniejszości narodowych, jak np. Doroczny raport o sytuacji mniejszości narodowych w Czechach, czy zmianę Ustawy o Gminach, czy implementację Europejskiej Karty Języków regionalnych i mniejszościowych w Czechach. 

Którymi tematami dotyczącymi polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu chciałby się Pan zająć coby poseł czeskiej Izby Poselskiej?

Moje priorytety dotyczą dotrzymywania praw człowieka , a przede wszystkim zmian sytuacji, kiedy jedna grupa ludzi jest widocznie poszkodowana kosztem innej grupy. Jest jeden obszar, na który chcę zwracać szczególną uwagę, a to budżet państwowy i wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarze ochrony praw człowieka i na obszarze rozwoju mniejszości narodowych. Pono z powodu kryzysu ekonomicznego, dochodziło w ostatnich trzech latach do drastycznych cięć budżetu państwowego między innymi w obszarze wsparcia mniejszości narodowych. Wg. mnie ma państwo czeskie obowiązek wspierania działalności mniejszości narodowych z budżetu państwowego, tak by mniejszość mogła się rozwijać a nie skomierać.

Którymi tematami chciałby się Pan zająć w czeskiej Izbie Poselskiej (oprócz tych dotyczących Zaolzia) ?

Jak już z powyzszego wynika będzie to ochrona praw człowieka. Mam 5 podstawowych temat, ktąrymi będę się zajmował:

- równa płaca za równą pracę dla kobiet i meżczyzn,

-          Garancje miejsc w przedszkolach dla dzieci od dwóch lat

-          Mozliwość zawarcia małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego, niezależnie od orientacji seksualnej

-          równy dostęp do edukacji

Poparcie rozwoju opieki paliatywnej w Czechach

 

 

Andrzej Feber

Andrzej Feber, inżynier górnik. Od roku 1990 jestem wójtem gminy Stonawa przez były reżim przeznaczonej do likwidacji, podobnie jak sąsiednie Łąki, dziś rozwijającej się i nazywanej ”śląskim Kuwejtem”. Nasi obywatele już sześciokrotnie obdarzyli mnie swoim zaufaniem, przez jedną kadencję byłem senatorem nie tracąc kontaktu z organizacjami polskimi na Zaolziu.

Przynależność polityczna: SPOZ – www.spoz.cz

Aktualna pozycja: wójt gminy Stonawa. Członek licznych organizacji społecznych, w tym również PZKO

  

 

 

W jaki sposób dotychczas udzielał się Pan na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Czechach?

W Stonawie mamy polską szkołę i gmina wzięła na siebie jej współfinansowanie, bowiem szkoła z językiem narodowym to podstawa zachowania polskiej społeczności. Wspieramy też znacząco MK PZKO, które dzięki temu ma bardzo nowoczesny, wyremontowany budynek.

Będąc senatorem opracowałem i przeforsowałem zmianę w ustawie na korzyść naszych absolwentów, którym dzięki temu automatycznie są uznawane dyplomy z polskich uczelni. Pracowałem także nad wprowadzeniem zmian do ustawy o szkolnictwie na rzecz utrzymania polskich małoklasówek. Nasza gmina jako jedna z pierwszych wprowadziła polskie napisy.

Którymi tematami dotyczącymi polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu chciałby się Pan zająć coby poseł czeskiej Izby Poselskiej?

Na pewno kwestią finansowania prasy mniejszościowej i organizacji kulturalnych. Warto też wrócić do rozmów w kwestii oddania skonfiskowanych majątków naszych polskich organizacji. ewentualnie kompensaty finansowej za ich utratę. Skoro oddajemy je kościołom, to warto i tu powalczyć.  Wtedy organizacje mogłyby być bardziej samowystarczalne finansowo.

Uważam także za ważne regularne informowanie o polskiej mniejszości w czeskich mediach, powinniśmy zachęcać społeczeństwo większościowe do korzystania z możliwości kształcenia w polskich szkołach na terenie RCz.

Którymi tematami chciałby się Pan zająć w czeskiej Izbie Poselskiej (oprócz tych dotyczących Zaolzia) ?

Dalsze wdrażanie w ramach krajów unijnych swobodnego przepływu nie tylko towarów i ludzi, ale również usług. Wsparcie tradycyjnego przemysłu górniczego i hutniczego, aby zachować je na naszym terenie. Dla regionu z wysokim zagrożeniem bezrobociem należy wytworzyć specjalny mechanizm oferujący bodźce i określone zachęty podatkowe do stworzenia miejsc pracy dla ludzi młodych i osób starszych. Należy zatrzymać wyludnianie śląska. W miastach ubywają tysiące obywateli rocznie, uciekają najzdolniejsi absolwenci bez zobowiązań, zostają patrioci, osoby starsze i rodziny z małymi dziećmi.

Liberalizacja państwowej polityki podatkowej w kierunku zmniejszenia stopy podatkowej, wprowadzenie regionalnego odpisu z podatków jako kompensaty za skażone środowisko.

 

 

 

 

 

 

Bohuslav Chwajoł

 

Przynależność polityczna: SPOZ – www.spoz.cz

Aktualna pozycja: lekarz

 

Prosimy o przeczytanie artykułu w sobotnim Głosie Ludu z dnia 19.10.2013.

 

 

 

 

 

Klemens Slowioczek

 

urodzony w stonawie, Gimnazjum J.Słowackiego Orłowa, konseratorium Ostrawa, studium mgr.na  JAMUw Brnie. Solista opery ostrawskiej, 30 lat sol. Opera komiczna - Berlin, wykładowca na Uniw. Ostrawskim. Koncerty na naszych terenach solowe i z różnymi chórami pzkowskimi.

Przynależność polityczna: bez politycznej przynależności

Aktualna pozycja: solista opery komicznej w Berlinie, solista teatru narodowego w Ostrawie. Emeryt

 

W jaki sposób dotychczas udzielał się Pan na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Czechach?

Popularyzacja kultury w języku polskim na naszym zaolziańskim terenie.

Którymi tematami dotyczącymi polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu chciałby się Pan zająć coby poseł czeskiej Izby Poselskiej?

Walczyć przeciw szowinizmu narodowościowemu.

Którymi tematami chciałby się Pan zająć w czeskiej Izbie Poselskiej (oprócz tych dotyczących Zaolzia) ?

Żeby w kraju północnomorawskim nie było powietrze najgorsze w całej europie.

 

 

Pavel Kawulok

Paweł Kawulok, lat 33, mieszkaniec gminy Gródek. Pracuję w kancelarii adwokackiej. W wyborach  w 2012r. zostałem wybrany radnym  Rady Województwa Morawskośląskiego, gdzie obecnie pełnię funkcję przewodniczącego Komisji ds Mniejszości Narodowych Rady Wojwództwa oraz jestem członkiem Komitetu Legislacyjnego Zarządu Województwa. Jestem członkiem CSSD od 2005r, w partii pełnię funkcję przewodniczącego Powiatowej Komisji Kontrolnej we Frydku, jestem członkiem Komitetu Wojewódzkiego oraz członkiem Komitetu Centralnego CSSD. 

Przynależność polityczna: ČSSD – www.cssd.cz   www.cssdfm.cz

Aktualna pozycja: prawnik

 

 

W jaki sposób dotychczas udzielał się Pan na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Czechach?

W przeszłości działałem w Klubie Młodych PZKO Gródek, jestem członkiem MK PZKO Gródek, Delegatem Zjazdu PZKO 2013. Jako przewodniczący Komisji ds Spraw Mniejszości Narodowych staram się działać nie tylko na rzecz mniejszości polskiej w RC.

Którymi tematami dotyczącymi polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu chciałby się Pan zająć coby poseł czeskiej Izby Poselskiej?

Przedewszystkim przywróceniu dofinansowania prasy mniejszościowej, minimalnie do poziomu sprzed obcinania funduszy przez rząd ODS w minionym czasie. Jestem przekonany, o ile powstanie rząd lewicowy, że jest niezbędne zwiększenie dofinansowania działań naszej mniejszości, mające na celu zachowanie szkolnictwa oraz kultury.

Którymi tematami chciałby się Pan zająć w czeskiej Izbie Poselskiej (oprócz tych dotyczących Zaolzia) ?

Najpilniejszymi sprawami tzn. naprawieniem aktów prawnych oraz likwidacją aspołecznych i przeciw obywatelskich  zmian, wprowadzonych przez rząd ODS, które zpowodowały pogłębianie się pauperyzacji społeczeństwa takich jak np. opłaty za czynności w zakresie publicznej opieki zdrowia. Uważam, że jest niezbędne wprowadzenie opodatkowania progresywnego dochodów osób fizycznych i prawnych tak żeby można było zestawić prospełeczny budżet państwa.

 

SAJ Centrala, Jacek Mencner 23.10.2013 15:46

Komentarze:

Nick
Spam filterWpisz do pola numer sto dwadziescia trzy

Nie ma żadnych komentarzy