Zapomniałeś hasło? | Rejestracja

Interesuje mnie:

Aktualności

Z powrotemWróć na listę

31.12.2011: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAJ-u OŁOMUNIEC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAJ-u OŁOMUNIEC
ZA ROK AKADEMICKI 2010/2011

            SAJ Ołomuniec liczy w dniu dzisiejszym 62 członków. Do października 2010 roku jego prezesem był Krzysztof Kokotek, który funkcję objął na początku 2009 roku po Jerzym Franku. Jego wiceprezesem była Lucyna Swaczyna.

            Od 5.10.2010 prezesem SAJu Ołomuniec jest Newroz Hasan, wiceprezesem Adam Kolasa. Funkcję skarbnika pełni prezes. Trzeba podkreślić, że dochodami SAJu Ołomuniec są składki jego członków na Bażantówkach, Odwetówkach i Mikołajówkach oraz zysk z baru i tomboli na każdorocznym Balu akademickim organizowanym przez Centralę SAJu. Zadnymi innymi dochodami SAJ Ołomuniec nie dysponuje.

            1. spotkanie SAJu Ołomuniec w roku akademickim 2010/2011 było 5.10.2010 w Jazzklubie. Uczestniczyło w nim 36 członków. Na spotkaniu tym było oficjalnie przekazane prezestwo do rąk Newroza Hasana. Nowy prezes podziękował Krzysztofowi Kokotkowi za jego niespełna dwuletnią pracę i poświęcenie dla SAJu Ołomuniec.

2. spotkaniem SAJu była 20.10.2010 tradycyjna Bażantówka w S-barze, w której uczestniczyło aż 47 młodzieży zaolziańskiej. SAJ Ołomuniec przyjął do swego grona sześcioro nowych członków – Bażantów, którzy ale wcześniej musieli wykazać się swoimi fizycznymi, psychicznymi i innymi umiejętnościami by mogli poszerzyć szeregi SAJu. Impreza ta była bardzo udana.

3. spotkanie w roku akademickim 2010/2011 było 10.11.2010 w S-klubie.18 członków SAJu bawiło się
na koncercie zaolziańskiej grupy Apatheia. SAJ Ołomuniec pokrył 40% kosztów wstępu swoim SAJowiczom.

4. spotkanie w semestrze zimowym stało pod znakiem kultury. 24.11.2011 19 członków SAJu Ołomuniec uczestniczyło w spektaklu komediowym „Tajemný hrad v Karpatech“ w teatrze Tramtárie. Wszyscy przybyli byli widowiskiem zachwyceni, o czym świadczyły słowa chwały po przedstawieniu w pobliskiej restauracji. SAJ Ołomuniec pokrył 30% kosztów wstępu.

5. a zarazem ostatnim spotkaniem w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 była już tradycyjna Mikołajówka, która odbyła się 8.12.2010 w S-barze. 23 więcej lub mniej przebranych w maski członków
bawiło się przy grze sportowo-intelektualnej w szukaniu Mikołajów i w konkursie o nagrody o najlepszą maskę wieczoru.

17.12.2010 Centrala SAJu zorganizowała pogawędkę dla zaolziańskich gimnazjalistów „Studenci o studiach“. Za SAJ Ołomuniec na spotkaniu zjawili się i z młodzieżą podzielili się swoimi spostrzeżeniami ze studiów
w Ołomuńcu członkowie: Grażyna Dostal (prawa), Newroz Hasan (medycyna), Adam Kolasa (żurnalistyka, polonistyka) i Andrzej Szymanik (geografia,WF). SAJ Ołomuniec uważa projekt za bardzo udany i ma nadzieję, że w następnych latach projekt będzie się powtarzał.

Jak na końcu każdego roku SAJ Ołomuniec razem ze SAJem Kraków zorganizował stoisko (bar) na Balu akademickim. W organizacji tego przedsięwzięcia brało udział aktywnie 21 członków SAJu Ołomuniec, którym prezes bardzo serdecznie za wydany wysiłek podziękował na spotkaniu porachunkowym dnia 16.3.2011
w S-barze. SAJ Ołomuniec uważa imprezę za udaną. Tu należą się również podziękowania Centrali
za umożliwienie zarobku na balu w formie możliwości wystawienia baru, jak i za organizację tomboli, z której zarobek też został na koncie naszego SAJu. SAJ Ołomuniec ma głęboką nadzieję, że jak stało się
w tym roku, tak samo zarobki SAJów na Akademiku i w dalszych latach w pełni będą zostawiane poszczególnym SAJom.

Pierwszym spotkaniem w letnim semestrze a zarazem 6. w roku akademickim 2010/2011 było 16.2.2011 Gomoku. Gra krzyżyk x kółko zachęciła do udziału 12 członków SAJu Ołomuniec. Zwycięzcą turnieju i nagrodę główną otrzymał Radek Martynek, na drugim miejscu uplasowała się Michasia Esterka a trzecia była Irena Klus.

1.3.2011 odbyło się spotkanie we „Svatováclavském pivovaru“. 20 członków pociło się w konkursie wiedzy
o kraju ojczystym, Ołomuńcu i SAJu. Zwycięzcami zostali Janina Szlaur i Krzysztof Kokotek.

15.3.2011 SAJ Ołomuniec i 18 jego członków udało się na bowling. W turnieju o najlepszego kręglowca wygrał Leszek Wacławik, na drugim miejscu był Newroz Hasan a na trzecim umiejscowił się Radek Martynek. Po dwugodzinnym wysiłku fizycznym SAJ udał się odreagować na pobliską dykotekę. Niektórzy SAJowicze bawili się aż do rana. SAJ Ołomuniec pokrył 85% kosztów wynajęcia bowlingu.

9. spotkaniem SAJu w roku akademickim 2010/2011 była 30.3.2011 Odwetówka zorganizowana
przez naszych Bażantów. Uczestniczyło w niej 21 członków SAJu Ołomuniec. Wszyscy bawili się
przy niezwykłej grze „Człowieku nie irytuj się“. Akcja była bardzo udana.

13.4.2011 SAJ Ołomuniec przygotował dla swoich członków wieczór z grami planszowymi. Szóstka SAJowiczów świetnie bawiła się przy grach Carcassonne, Ubongo, Česko, Svět, Activity, Osadníci z Katanu i innych.

4.5.2011 dziewięcioro członków SAJu spędziło przyjemny wieczór na minigolfie.

Ostatnie 12. spotkanie SAJu Ołomuniec w roku akademickim 2010/2011 było 18.5.2011 i było bardzo udane. 10 jego członków podsumowało zakończony rok akademicki i bawiło się aż do samego rana!smiley

Jak widać SAJ Ołomuniec spotyka się prawidłowo każde dwa tygodnie i proponuje swoim członkom różnego rodzaju aktywność kulturalną, sportową, umysłową i organizuje różne inne tradycyjne spotkania dla swoich SAJowiczów. Młodzież zaolziańska na spotkaniach bawi się a zarazem porusza tematy dotyczące Zaolzia
(np. kampania Postawmy na Polskość) i dyskutuje o nich. Zdaniem kierownictwa SAJu Ołomuniec SAJ ten działa bardzo aktywnie i sprawnie.

 

 

27.7.2011                                                    Newroz Hasan (prezes SAJu Ołomuniec)

SAJ Ołomuniec, Newroz Hasan 27.07.2011 09:15

Komentarze:

Nick
Spam filterWpisz do pola numer sto dwadziescia trzy

Nie ma żadnych komentarzy