Zapomniałeś hasło? | Rejestracja

Interesuje mnie:

Aktualności

Z powrotemWróć na listę

14.04.2011: Spis powszechny 2011

W marcu i kwietniu 2011 przebiegnie Spis Powszechny, który będzie miał decydujący wpływ na mniejszości narodowe w Republice Czeskiej.

Wyników Spisu nie można bagatelizować. Zebrane dane nie służą tylko dla celów statystycznych. Wyniki Spisu tworzą jedyne faktyczne i obiektywne źródło informacji o mniejszości narodowej.

Wysokość dotacji państwowych przysługujących mniejszościom narodowym jest zależna od wyniku Spisu Powszechnego. Na podstawie tej informacji będą finansowane polskie organizacje działające na Zaolziu, polskie zespoły i chóry, polskie placówki, itp. Wynik tego spisu zadecyduje, jeżeli nasze dzieci będą w ogóle miały szansę chodzić do polskich szkół i brać udział w zaolziańskich imprezach.

Według prawa n. 128/2000 Sb., O gminach i według prawa n. 273/2001 Sb., O prawach mniejszości narodowych mają mniejszości narodowe po przekroczeniu 10% progu obywateli gminy prawo do wprowadzenia polskiego nazewnictwa i utworzenia komisji do spraw mniejszości narodowych. Mniejszości narodowej jest umożliwione używanie języka polskiego na urzędach, edukację w języku polskim, itp. Przy egzekwowaniu tych praw korzysta się tylko i wyłącznie z danych ze Spisu Powszechnego.

Pamiętajmy więc, jaki wpływ na nas, nasze dzieci i środowisko będzie miała decyzja nas wszystkich na Spisie Powszechnym 2011.

 

Ważne terminy Spisu:

  • 26 marca - 20 kwietnia - działa bezpłatne call centrum pod numerem (+420) 800 87 97 02 każdy dzień 8:00 - 22:00, gdzie  mogą wszyscy telefonować z pytaniami dotyczącymi Spisu
  • 7-25 marca - rachmistrze odwiedzają każdy dom w Republice Czeskiej by przedać formularze do Spisu Powszechnego
  • 25 marca 23:59  - decydujący termin, którego Spis dotyczy
    (przykład: jeżeli dziecko urodzi się dwie godziny po północy, nie musi być zaliczone. Jeżeli natomiast urodzi się jeszcze przed północą, miało by być zaliczone w Spisie)
  • 24 marca - 14 kwietnia - wyniki spisu są zbierane i analizowane.
    (Wypełnione formularze można odesłać online: http://www.scitani.cz/cz/potrebuji_poradit/jak_vyplnit_elektronicky_formular.html)

Ważne linki:

Postaw na polskość

 

SAJ Centrala, Marian Kałuża 07.03.2011 01:30

Komentarze:

Nick
Spam filterWpisz do pola numer sto dwadziescia trzy

Nie ma żadnych komentarzy